SuroCraft
Search…
2⃣
Discord
Seznam pravidel, platících pro náš Discord server

2.1 Pravidla aplikace

2.1.1 Discord TOS

2.1.2 Discord Guidelines

2.2 Používání funkcí serveru

2.2.1 Přezdívky

Na našem Discord serveru je nutné používat pouze přezdívku, kterou máš i v Minecraftu. Povolujeme si ve přezdívce přidávat závorky a do nich uvést vaší další přezdívku, ale Minecraft přezdívky musí být první. Potřebujeme je k tomu, aby se staff mohl vyznat mezi členy serveru a efektivně s nimi komunikovat.
Je zakázáno si přezdívku (ať už Discord username anebo Discord server nickname) měnit na herní přezdívky jiných hráčů. Toto se vztahuje i na členy admin teamu. Zkrátka, nenastavuj si přezdívku, jako někdo ze členů staff anebo jiný hráč na serveru SuroCraft. Vydávání za jinou osobu je netolerováno.

2.3 Vytváření ticketů

2.3.1 Nevhodné tickety

Trestáme tvorbu nevhodných nebo nenutných ticketů. Nevytvářej ticket za účelem vyzkoušení funkce.

2.3.2 Postup při vytvoření

Pokud máš problém na serveru, který nedokážeš vyřešit anebo chceš pomoct s jeho řešením... Pokud chceš nahlásit nějakého hráče na serveru, či člena staff... Pokud chceš nahlásit nějakou chybu na serveru, na kterou chceš upozornit... Pokud chceš přímo kontaktovat admin team ke konverzaci o tvém nápadu, či problému... Můžeš založit ticket. Návod na vytvoření ticketu, najdeš zde.
Po vytvoření ticketu je velmi doporučeno postupovat podle těchto pravidel. 1. Po vytvoření ticketu nám vypiš co nejvíce o problému, co víš. Potřebujeme rozepsání k rychlejšímu pochopení a ulehčení následující konverzace. Neváhej doložit také snímky obrazovek, které by mohli pomoci. 2. Odpovídej popravdě a spolupracuj se staff. Když budeš postupovat podle těchto pravidel, problém bude jednoduší následně řešit. Uživatelé, kteří se podle těchto doporučení nebude řídit, může je staff i potrestat.
Je zakázané vytvářet tickety "jen tak", náš staff denně dře, abychom poskytli pomoc všem uživatelům v ticketech, případně i jinde a tyto tickety nás omezují. Proto vám také doporučujeme postupovat dle doporučeného pravidla 1., výše, kde se můžete dozvědět o uvedení a představení vašeho problému, před příchodem staff.
Last modified 1mo ago