Links
1⃣

Obecné

Seznam obecných pravidel pro všechny platformy a jejich uživatele

1.1 Chování ke staff

1.1.1 Respektování staff

Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí admin teamu SuroCraft a postupovat podle jejich nařízení k lepšímu průběhu řešení problémů na serveru. Nevhodné chování ke staff je trestáno. Také se počítá s tím, že hráč nebude staff nevhodně poučovat k jinému pracovnímu postupu. Pokud staff neuvede v individuálním případě jinak, hráč nesmí aktivně zasahovat do práce admina.

1.1.2 Poskytování informací staff

K co nejjednoduššímu řešení problémů na serveru je nutné poskytovat admin teamu pouze pravdu a rozvíjet obsah zpráv co nejvíce. Lhaní naším zaměstnancům není prospěšné a pravda se později odhalí.

1.2 Chování a komunikace

1.2.1 Propagace, reklamy

Zákaz veřejného propagování jakékoliv služby, kdekoliv na serveru. Buďte slušní a nepropagujte i v soukromých zprávách.
PM je zkratka pro Private Message - Soukromá Zpráva DM znamená Direct Message - Přímá Zpráva
Populární služby je v pořádku zmiňovat, posílat na ně odkazy, ale lákat členy serveru k používání či dokonce zakupování je zakázáno. Tak se jedná jakýhkoliv služeb, včetně ostatních Minecraft serverů. Nezakazujeme jejich názvy zmiňovat a debatovat o nich, ale propagovat je k připojení ostatních není tolerováno.

1.2.2 Nevhodný obsah

NSFW, pornografický obsah, násilí, porušování pravidel a zákonů je přísně zakázáno sdílet na našem Discord a Minecraft serveru.
NSFW znamená Not Safe For Work - Nevhodné pro práci

1.2.3 Spam

Je zakázáno odesílat objemný tok textu a opakované posílání totožné zprávy. Je v pořádku odeslat pár zpráv, obsahující stejný obsah, ale nikoliv těch, které obsahují více jak 300 znaků anebo více než 15 linek.

1.2.4 Komunitní chování

Buď ohleduplný k ostatním členům. Snaž se neobtěžovat, zbytečně neoznačovat ostatní členy a nevyvolávat zbytečné konflikty. Přísně trestáme rasismus, xenofobii, šikanu, diskriminaci. Nemůžeme vám přikazovat ať se držíte společně se všemi hráči a vycházet s nimi dobře. Ale je důležité respektovat toto základní chování.

1.2.5 Vulgarita, Mluva

Snažme se vyjadřovat co nejméně vulgárně, a tak naznačit světu, že jsme slušně vychováni. Sprostá mluva není zakázána, ale omezena. Jakékoliv přehánění vulgarity bude trestáno.

1.2.6 Podporované země

SuroCraft byl a je vytvořen pouze pro České
🇨🇿
a Slovenské
🇸🇰
hráče. Nepodporujeme připojení hráčů, kteří nerozumí aspoň jednomu z těchto jazyků. Nejedná se o diskriminaci, rasismus, či další, ale pro lepší dorozumění, chování, podporu a přehled bychom rádi používali jen Český
🇨🇿
, případně Slovenský
🇸🇰
jazyk.
Také je zakázáno se připojit z jiného státu (pro automatické vyčlenění zahraničních hráčů). Je nutné si sjednat se staff (přes ticket) oprávnění pro hraní z jiné země, pokud jste například na výletě.