2️⃣Discord

Seznam pravidel, platících pro náš Discord server

2.1 Pravidla aplikace

2.1.1 Discord TOS

Přednostně dodržuj podmínky využívání služeb společnosti Discord.

2.1.2 Discord Guidelines

Řiď se Discord pokynami pro komunitu.

2.2 Používání funkcí serveru

2.2.1 Přezdívky

Na našem Discord serveru je nutné používat pouze přezdívku, kterou máš i v Minecraftu. Povolujeme si ve přezdívce přidávat závorky a do nich uvést vaší další přezdívku, ale Minecraft přezdívky musí být první. Potřebujeme je k tomu, aby se staff mohl vyznat mezi členy serveru a efektivně s nimi komunikovat.

Je zakázáno si přezdívku (ať už Discord username anebo Discord server nickname) měnit na herní přezdívky jiných hráčů. Toto se vztahuje i na členy staff týmu. Zkrátka, nenastavuj si přezdívku, jako někdo ze členů staff anebo jiný hráč na serveru SuroCraft. Vydávání za jinou osobu je netolerováno.

2.3 Vytváření ticketů

2.3.1 Nevhodné tickety

Trestáme tvorbu nevhodných nebo nenutných ticketů. Nevytvářej ticket za účelem vyzkoušení funkce.

2.3.2 Postup při vytvoření

Pokud máš problém na serveru, který nedokážeš vyřešit anebo chceš pomoct s jeho řešením... Pokud chceš nahlásit nějakého hráče na serveru, či člena staff... Pokud chceš nahlásit nějakou chybu na serveru, na kterou chceš upozornit... Pokud chceš přímo kontaktovat staff ke konverzaci o tvém nápadu, či problému... Můžeš založit ticket. Návod na vytvoření ticketu, najdeš zde.

Po vytvoření ticketu je velmi doporučeno postupovat podle těchto pravidel. 1. Po vytvoření ticketu nám vypiš co nejvíce o problému, co víš. Potřebujeme rozepsání k rychlejšímu pochopení a ulehčení následující konverzace. Neváhej doložit také snímky obrazovek, které by mohli pomoci. 2. Odpovídej popravdě a spolupracuj se staff. Když budeš postupovat podle těchto pravidel, problém bude jednoduší následně řešit. Uživatelé, kteří se podle těchto doporučení nebude řídit, může je staff i potrestat.

Je zakázané vytvářet tickety "jen tak", náš staff se denně snaží, abychom poskytli pomoc všem hráčům v ticketech, případně i jinde a tyto tickety nás omezují. Proto vám také doporučujeme postupovat dle doporučeného pravidla 1., výše, kde se můžete dozvědět o uvedení a představení vašeho problému, před příchodem staff.

2.3.3 Postupování a chování při řešení problému

Po vytvoření ticketu je co nejdříve nutno odeslat zprávu s vaším problémem, pokud se tak nestane do hodiny od příchodu staff, ticket bude smazán a ignorován. Taktéž platí u ticketů, kde staff čeká na odpověď hráče již 3 dny - pokud hráč neoznámí svojí případnou nečinnost dopředu.

Při vytvoření ticketu bude staff notifikován (označen) a bude se snažit o co nejdřívější odpověď. Prosíme neoznačujte staff znova po založení ticketu, jinak může hrozit porušení pravidel. Navazuje na pravidlo 2.4.1.

2.4 Komunitní chování

2.4.1 Označování

Souvisí s pravidly 1.2.3 a 1.2.4. Přílišné označování (také označováno jako mentions nebo pings) je na našem Discord serveru přísně zakázáno, kvůli morálce a komunitnímu chování. Jedná se totiž o rušení či otravování. Označování jako samotné není zakázáno, ale jeho přílišné používání, jako třeba 3x nebo vícekrát za sebou je už trestné. Jedná se tak i u rolí hráčů, ranků nebo třeba i staff.

Last updated