1️⃣Obecné

Seznam obecných pravidel pro všechny platformy a jejich uživatele

1.1 Chování ke staff

1.1.1 Respektování staff

Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí staff teamu SuroCraft a postupovat podle jejich nařízení k lepšímu průběhu řešení problémů na serveru. Nevhodné chování ke staff je trestáno. Také se počítá s tím, že hráč nebude staff nevhodně poučovat k jinému pracovnímu postupu. Pokud staff neuvede v individuálním případě jinak, hráč nesmí aktivně zasahovat do práce admina.

1.1.2 Poskytování informací staff

K co nejjednoduššímu řešení problémů na serveru je nutné poskytovat staff teamu pouze pravdu a rozvíjet obsah zpráv co nejvíce. Lhaní naším zaměstnancům není prospěšné a pravda se později odhalí.

1.2 Chování a komunikace

1.2.1 Propagace, reklamy

Zákaz veřejného propagování jakékoliv služby, kdekoliv na serveru. Nepropagujte ani v soukromých zprávách, příjemce může aktivitu nahlásit.

PM je zkratka pro Private Message - Soukromá Zpráva DM znamená Direct Message - Přímá Zpráva Obě možnosti mají stejný význam.

Populární služby je v pořádku zmiňovat, posílat na ně odkazy, ale lákat členy serveru k používání či dokonce zakupování je zakázáno. Tak se jedná jakýchkoliv služeb, včetně ostatních Minecraft serverů. Nezakazujeme jejich názvy zmiňovat a debatovat o nich, ale propagovat je k připojení ostatních není tolerováno.

1.2.2 Nevhodný obsah

NSFW, pornografický obsah, násilí, porušování pravidel a zákonů je přísně zakázáno sdílet na našem Discord a Minecraft serveru. Zároveň nesdílej žádné škodlivé odkazy, soubory či jiné nevhodné typy obsahu. Jednalo by se o porušování obecně známých zásad pro používání internetu a staff to nebude tolerovat. Dále tohle pravidlo obsahuje zákaz šíření totalitních ideologií (nacismus, fašismus, další totalitarismus...) a nucení či jiné vybízení ostatních k porušování zákonů a jiných pravidel.

NSFW znamená Not Safe For Work - Nevhodné pro práci

1.2.3 Spam

Je zakázáno odesílat objemný tok textu a opakované posílání totožné, či jinak podobných zpráv. Tohle téma je citlivější než se zdá, ale ostatní hráči na to můžou reagovat velmi nepříjemně a spam je velmi většinou za cílem poškodit ostatní, takže je tohle pravidlo velmi přísně trestáno. Týká se i při opakovaném posílání tzv. lyrics (texty písní), obrázků, gifů, videí a dalších.

1.2.4 Komunitní chování

Buď ohleduplný k ostatním členům. Snaž se neobtěžovat, zbytečně neoznačovat ostatní členy a nevyvolávat konflikty. Přísně trestáme rasismus, xenofobii, šikanu, diskriminaci. Nemůžeme vám přikazovat ať se držíte společně se všemi hráči a vycházet s nimi dobře. Ale je důležité respektovat toto základní chování.

K ostatním hráčům se chovej šlechetně, mile a s respektem. Každý hráč má právo na osobní prostor a aby se k němu ostatní chovali slušně. Je nevhodné vykazovat členy komunity s jinými náboženskými, politickými a dalšími názory, nebo ty, kteří se hlásí k (menšinovým) skupinám, jako např. LGBTQQIP2SA (známější jako pouze LGBT), k Furry fandom a dalším.

1.2.5 Vulgarita, Mluva

Snažme se vyjadřovat co nejméně vulgárně, a tak naznačit světu, že jsme slušně vychováni. Sprostá mluva není zakázána, ale omezena. Jakékoliv přehánění vulgarity bude trestáno. Pokud druhá strana nesouhlasí s vulgárními nadávky, nebo jsou dokonce mířeni na ní, je to velmi nevhodné a přísně trestané.

V některých případech je na platformě, či platformách různá vulgarita úplně vymezena a v tom případě je systém nutný dodržovat a je zakázán ho jakkoliv obcházet a jinak porušovat.

1.2.6 Podporované země

SuroCraft byl a je vytvořen pouze pro České 🇨🇿 a Slovenské 🇸🇰 hráče. Nepodporujeme připojení hráčů, kteří nerozumí aspoň jednomu z těchto jazyků. Nejedná se o diskriminaci, rasismus, či další, ale pro lepší dorozumění, chování, podporu a přehled používáme jen Český 🇨🇿, případně Slovenský 🇸🇰 jazyk.

Také je zakázáno se připojit z jiného státu (pro automatické vyčlenění zahraničních hráčů). Je nutné si sjednat se staff (přes ticket) oprávnění pro hraní z jiné země, pokud jste například na výletě.

1.3 Povinnosti hráče

1.3.1 Nahlašování porušování pravidel

Každý hráč je povinen nahlásit staff týmu o porušování pravidel, které vykonává nějaký hráč na serveru. Jestliže takovou aktivitu nenahlásí, bere se částečným pachatelem.

Staff můžeš kontaktovat na Discord serveru. Třeba založ ticket v kanálu #ticket.

Last updated